Chính sách bảo hành - đổi mới

5.1. Giai đoạn 1 bảo hành tại trạm
- KH mang máy ra Shop/ điểm bán>> gửi nhà PP >> gửi Trạm bảo hành
- TTBH tiếp nhận xử lý và hoàn trả theo >> NPP >> Shop>> KH

5.2. Giai đoạn 2 trở đi vừa bảo hành tại trạm, vừa bảo hành tại các trạm ủy quyền
- Khách hàng mang sản phẩm ra Trạm ủy quyền, Trạm tiến hành tiếp nhận và xử lý
- Khách thông báo tình trạng lên CSKH>> TTDV ghi nhận điều phối trạm / Cộng tác viên gần nhất đến nhà để xử lý (áp dụng với 1 số sản phẩm)

6.1. Quy trình đổi mới
- Shop sử dụng app kết nối, cập nhật thông tin sản phẩm cần đổi mới (theo mô tả: SN/ hiện tượng lỗi/ hình ảnh kèm theo)
- TTDV nhận thông tin qua app, kiểm tra và trả kết quả thẩm định để Shop chủ động đổi (nếu shop có hàng) và gửi sản phẩm theo quy trình bảo hành tại TT
- TTDV xuất đổi và trả về trước, đồng thời tiếp nhận lại SP lỗi Shop gửi qua NPP gửi lên
- TTDV tiến hành chăm sóc thông tin hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

7.1. Trong 10 ngày đầu, sản phẩm chủ lực (hoặc 1-2 sản phẩm nào đó) có lỗi của NSX: đươc TTDV thẩm định có lỗi:
- TTDV thẩm định lỗi và thông báo kết quả
- Thuộc TH nhập lại: thông báo tới Shop/NPP việc nhập lại
- Shop hoặc NPP tiến hành xuất trả hóa đơn theo đơn giá đã nhập, đồng thời có thể hoàn tiền lại cho khách theo đơn giá."
Hotline
1900 545470
Facebook
http://facebook.com/104675935370389